Thành viên:

Welton

Đăng ký phát âm của Welton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2012 milhafre [pt] phát âm milhafre 0 bình chọn
30/05/2012 intergalático [pt] phát âm intergalático 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
29/05/2012 obituário [pt] phát âm obituário 0 bình chọn
29/05/2012 glosa [pt] phát âm glosa 0 bình chọn
29/05/2012 epílogo [pt] phát âm epílogo 0 bình chọn
29/05/2012 cipriota [pt] phát âm cipriota 0 bình chọn
29/05/2012 episódico [pt] phát âm episódico 0 bình chọn
29/05/2012 pacifismo [pt] phát âm pacifismo 0 bình chọn
29/05/2012 religiões [pt] phát âm religiões 0 bình chọn
29/05/2012 interplanetário [pt] phát âm interplanetário 0 bình chọn
29/05/2012 interlúdio [pt] phát âm interlúdio 0 bình chọn
29/05/2012 possessão [pt] phát âm possessão 0 bình chọn
29/05/2012 lunemoto [pt] phát âm lunemoto 0 bình chọn
29/05/2012 comodista [pt] phát âm comodista 0 bình chọn
29/05/2012 comodismo [pt] phát âm comodismo 0 bình chọn
29/05/2012 centurião [pt] phát âm centurião 0 bình chọn
29/05/2012 planisfério [pt] phát âm planisfério 0 bình chọn
29/05/2012 linguado [pt] phát âm linguado 0 bình chọn
29/05/2012 linfático [pt] phát âm linfático 0 bình chọn
29/05/2012 persa [pt] phát âm persa 1 bình chọn
29/05/2012 geleia [pt] phát âm geleia 1 bình chọn
29/05/2012 detecção [pt] phát âm detecção 0 bình chọn
29/05/2012 catatônico [pt] phát âm catatônico 0 bình chọn
29/05/2012 preguei o olho [pt] phát âm preguei o olho 0 bình chọn
29/05/2012 Rio Orellana [pt] phát âm Rio Orellana 0 bình chọn
29/05/2012 Wi-Fi [pt] phát âm Wi-Fi 0 bình chọn
28/05/2012 paneiro [pt] phát âm paneiro 0 bình chọn
28/05/2012 entropicar [pt] phát âm entropicar 0 bình chọn
28/05/2012 chamusco [pt] phát âm chamusco 0 bình chọn
28/05/2012 descamar [pt] phát âm descamar 0 bình chọn