Thành viên:

Welton

Đăng ký phát âm của Welton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/02/2016 ipojuquense [pt] phát âm ipojuquense 0 bình chọn
10/02/2016 mirandibense [pt] phát âm mirandibense 0 bình chọn
10/02/2016 jupiense [pt] phát âm jupiense 0 bình chọn
10/02/2016 itacurubense [pt] phát âm itacurubense 0 bình chọn
10/02/2016 jaboatãoense [pt] phát âm jaboatãoense 0 bình chọn
10/02/2016 orobense [pt] phát âm orobense 0 bình chọn
10/02/2016 juremense [pt] phát âm juremense 0 bình chọn
10/02/2016 orocoense [pt] phát âm orocoense 0 bình chọn
10/02/2016 paranatamense [pt] phát âm paranatamense 0 bình chọn
10/02/2016 quipapaense [pt] phát âm quipapaense 0 bình chọn
10/02/2016 saireense [pt] phát âm saireense 0 bình chọn
10/02/2016 tuparetamense [pt] phát âm tuparetamense 0 bình chọn
10/02/2016 tracunhaense [pt] phát âm tracunhaense 0 bình chọn
10/02/2016 saloaense [pt] phát âm saloaense 0 bình chọn
10/02/2016 serritense [pt] phát âm serritense 0 bình chọn
10/02/2016 lagoa-do-ourense [pt] phát âm lagoa-do-ourense 0 bình chọn
10/02/2016 solidanense [pt] phát âm solidanense 0 bình chọn
10/02/2016 salgadinense [pt] phát âm salgadinense 0 bình chọn
10/02/2016 morenense [pt] phát âm morenense 0 bình chọn
10/02/2016 anisiense [pt] phát âm anisiense 0 bình chọn
10/02/2016 capitão-de-campense [pt] phát âm capitão-de-campense 0 bình chọn
10/02/2016 landri-salesiano [pt] phát âm landri-salesiano 0 bình chọn
10/02/2016 ouricuriense [pt] phát âm ouricuriense 0 bình chọn
10/02/2016 passirense [pt] phát âm passirense 0 bình chọn
10/02/2016 parnamirinense [pt] phát âm parnamirinense 0 bình chọn
10/02/2016 recifense [pt] phát âm recifense 0 bình chọn
10/02/2016 sertaniense [pt] phát âm sertaniense 0 bình chọn
10/02/2016 pomboense [pt] phát âm pomboense 0 bình chọn
10/02/2016 pesqueirense [pt] phát âm pesqueirense 0 bình chọn
10/02/2016 ribeirãoense [pt] phát âm ribeirãoense 0 bình chọn