Thành viên:

Welton

Đăng ký phát âm của Welton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/02/2016 tacaratuense [pt] phát âm tacaratuense 0 bình chọn
10/02/2016 rio-formosense [pt] phát âm rio-formosense 0 bình chọn
10/02/2016 antônio-almeidense [pt] phát âm antônio-almeidense 0 bình chọn
10/02/2016 campo-maiorense [pt] phát âm campo-maiorense 0 bình chọn
10/02/2016 francisco-santense [pt] phát âm francisco-santense 0 bình chọn
10/02/2016 passagem-franquense [pt] phát âm passagem-franquense 0 bình chọn
08/02/2016 santantoniense [pt] phát âm santantoniense 0 bình chọn
08/02/2016 parnaguaense [pt] phát âm parnaguaense 0 bình chọn
08/02/2016 nazareno-do-piauí [pt] phát âm nazareno-do-piauí 0 bình chọn
08/02/2016 pavussuense [pt] phát âm pavussuense 0 bình chọn
08/02/2016 novo-orientino [pt] phát âm novo-orientino 0 bình chọn
08/02/2016 pajeuense [pt] phát âm pajeuense 0 bình chọn
08/02/2016 padre-marquense [pt] phát âm padre-marquense 0 bình chọn
08/02/2016 palmeirino [pt] phát âm palmeirino 0 bình chọn
08/02/2016 paes-landinense [pt] phát âm paes-landinense 0 bình chọn
08/02/2016 pedro-segundense [pt] phát âm pedro-segundense 0 bình chọn
08/02/2016 paulistanense [pt] phát âm paulistanense 0 bình chọn
08/02/2016 paquetaense [pt] phát âm paquetaense 0 bình chọn
08/02/2016 picoense [pt] phát âm picoense 0 bình chọn
08/02/2016 piracuruquense [pt] phát âm piracuruquense 0 bình chọn
08/02/2016 pio-nonense [pt] phát âm pio-nonense 0 bình chọn
08/02/2016 piripiriense [pt] phát âm piripiriense 0 bình chọn
08/02/2016 regenerense [pt] phát âm regenerense 0 bình chọn
08/02/2016 antoniolintense [pt] phát âm antoniolintense 0 bình chọn
08/02/2016 ribeiro-gonçalvino [pt] phát âm ribeiro-gonçalvino 0 bình chọn
08/02/2016 santa-luzense [pt] phát âm santa-luzense 0 bình chọn
08/02/2016 santinacense [pt] phát âm santinacense 0 bình chọn
08/02/2016 sigefredense [pt] phát âm sigefredense 0 bình chọn
08/02/2016 san-brazense [pt] phát âm san-brazense 0 bình chọn
08/02/2016 são-felicense [pt] phát âm são-felicense 0 bình chọn