Thành viên:

WimYogya

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của WimYogya

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
22/12/2020 een ware verademing [nl] phát âm een ware verademing 0 bình chọn
22/12/2020 Brevier [nl] phát âm Brevier 0 bình chọn
22/12/2020 het ene oor in - het andere oor uit [nl] phát âm het ene oor in - het andere oor uit 0 bình chọn
22/12/2020 je oor te luisteren leggen [nl] phát âm je oor te luisteren leggen 0 bình chọn
22/12/2020 brevierboek [nl] phát âm brevierboek 0 bình chọn
22/12/2020 Tigray & Tigreeër & Tigreeërs [nl] phát âm Tigray & Tigreeër & Tigreeërs 0 bình chọn
20/12/2020 Scrapie [nl] phát âm Scrapie 0 bình chọn
20/12/2020 prikpunt [nl] phát âm prikpunt 0 bình chọn
20/12/2020 pakketpunt [nl] phát âm pakketpunt 0 bình chọn
20/12/2020 Ruttedoctrine [nl] phát âm Ruttedoctrine 0 bình chọn
20/12/2020 Friso Wiegersma [nl] phát âm Friso Wiegersma 0 bình chọn
20/12/2020 vaccinatiepunt [nl] phát âm vaccinatiepunt 0 bình chọn
20/12/2020 pakketafhaalpunt [nl] phát âm pakketafhaalpunt 0 bình chọn
20/12/2020 Tjeerd Jegen [nl] phát âm Tjeerd Jegen 0 bình chọn
20/12/2020 geestverruimend [nl] phát âm geestverruimend 0 bình chọn
20/12/2020 Hedwig Waltmans-Molier [nl] phát âm Hedwig Waltmans-Molier 0 bình chọn
20/12/2020 Jan Waltmans [nl] phát âm Jan Waltmans 0 bình chọn
20/12/2020 aan de bedelstaf geraken [nl] phát âm aan de bedelstaf geraken 0 bình chọn
20/12/2020 de Verloren Zoon [nl] phát âm de Verloren Zoon 0 bình chọn
20/12/2020 vlindereffect [nl] phát âm vlindereffect 0 bình chọn
20/12/2020 Stefan de Walle [nl] phát âm Stefan de Walle 0 bình chọn
20/12/2020 tot de strop veroordeeld worden [nl] phát âm tot de strop veroordeeld worden 0 bình chọn
20/12/2020 basecoke [nl] phát âm basecoke 0 bình chọn
20/12/2020 cocabladeren [nl] phát âm cocabladeren 0 bình chọn
20/12/2020 cocapasta [nl] phát âm cocapasta 0 bình chọn
20/12/2020 C.S. Adama van Scheltema [nl] phát âm C.S. Adama van Scheltema 0 bình chọn
20/12/2020 supervriezer [nl] phát âm supervriezer 0 bình chọn
20/12/2020 verwarwoordenboek [nl] phát âm verwarwoordenboek 0 bình chọn
20/12/2020 een afschrikwekkend voorbeeld [nl] phát âm een afschrikwekkend voorbeeld 0 bình chọn
20/12/2020 iets/iemand ten tonele voeren [nl] phát âm iets/iemand ten tonele voeren 0 bình chọn