Thành viên:

WimYogya

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của WimYogya

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/01/2020 Eelco Nicolaas van Kleffens [nl] phát âm Eelco Nicolaas van Kleffens 0 bình chọn
15/01/2020 Jan Willem Beyen [nl] phát âm Jan Willem Beyen 0 bình chọn
15/01/2020 Dirk Stikker [nl] phát âm Dirk Stikker 0 bình chọn
15/01/2020 Pieter Kooijmans [nl] phát âm Pieter Kooijmans 0 bình chọn
15/01/2020 Chris van der Klaauw [nl] phát âm Chris van der Klaauw 0 bình chọn
15/01/2020 Uri Rosenthal [nl] phát âm Uri Rosenthal 0 bình chọn
15/01/2020 kutkaars [nl] phát âm kutkaars 0 bình chọn
15/01/2020 multi-interpretabel [nl] phát âm multi-interpretabel 0 bình chọn
14/01/2020 Blommers Coffee [nl] phát âm Blommers Coffee 0 bình chọn
14/01/2020 Albert Neuhuys [nl] phát âm Albert Neuhuys 0 bình chọn
14/01/2020 oorden [nl] phát âm oorden 0 bình chọn
14/01/2020 Furnée & Co [nl] phát âm Furnée & Co 0 bình chọn
14/01/2020 haarden [nl] phát âm haarden 0 bình chọn
14/01/2020 met plakband vastplakken [nl] phát âm met plakband vastplakken 0 bình chọn
14/01/2020 mediumtechgoederen [nl] phát âm mediumtechgoederen 0 bình chọn
14/01/2020 hightechgoederen [nl] phát âm hightechgoederen 0 bình chọn
14/01/2020 Gouden Ganzenveer [nl] phát âm Gouden Ganzenveer 0 bình chọn
14/01/2020 Interfarms [nl] phát âm Interfarms 0 bình chọn
14/01/2020 Lia Dorana [nl] phát âm Lia Dorana 0 bình chọn
14/01/2020 Ali Cyaankali [nl] phát âm Ali Cyaankali 0 bình chọn
14/01/2020 Arie van der Lugt [nl] phát âm Arie van der Lugt 0 bình chọn
14/01/2020 Victor van der Chijs [nl] phát âm Victor van der Chijs 0 bình chọn
14/01/2020 Sacha Kester [nl] phát âm Sacha Kester 0 bình chọn
14/01/2020 Jan Kok [nl] phát âm Jan Kok 0 bình chọn
14/01/2020 Jan Foudraine [nl] phát âm Jan Foudraine 0 bình chọn
14/01/2020 Martin Elferink [nl] phát âm Martin Elferink 0 bình chọn
14/01/2020 Ad Verbruggen [nl] phát âm Ad Verbruggen 0 bình chọn
14/01/2020 Dolf de Vries [nl] phát âm Dolf de Vries 0 bình chọn
14/01/2020 Ferd Hugas [nl] phát âm Ferd Hugas 0 bình chọn
14/01/2020 Floor Kist [nl] phát âm Floor Kist 0 bình chọn