Thành viên:

X5F40

Đăng ký phát âm của X5F40

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/12/2010 Marwadzo [sn] phát âm Marwadzo 0 bình chọn
27/12/2010 mukaka [sn] phát âm mukaka 0 bình chọn
27/12/2010 Zimbabwe [sn] phát âm Zimbabwe 0 bình chọn
27/12/2010 gumbo [sn] phát âm gumbo 0 bình chọn