Thành viên:

Ythalo

Đăng ký phát âm của Ythalo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/04/2010 oitocentésimo [pt] phát âm oitocentésimo 0 bình chọn
10/04/2010 disléxica [pt] phát âm disléxica 0 bình chọn
10/04/2010 petrificar [pt] phát âm petrificar 0 bình chọn
10/04/2010 olericultura [pt] phát âm olericultura 0 bình chọn
10/04/2010 monstruosas [pt] phát âm monstruosas 0 bình chọn
10/04/2010 xilofone [pt] phát âm xilofone 0 bình chọn