Thành viên:

Zababa

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của Zababa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
01/11/2018 podání [cs] phát âm podání 0 bình chọn
04/09/2013 Stob [cs] phát âm Stob 0 bình chọn
04/09/2013 Antonín Chittussi [cs] phát âm Antonín Chittussi 0 bình chọn
04/09/2013 Jareš [cs] phát âm Jareš 0 bình chọn
04/09/2013 Rudolf Spazier [cs] phát âm Rudolf Spazier 1 bình chọn
04/09/2013 revoluci [cs] phát âm revoluci 0 bình chọn
04/09/2013 Německa [cs] phát âm Německa 0 bình chọn
04/09/2013 navštívil [cs] phát âm navštívil 0 bình chọn
04/09/2013 opery [cs] phát âm opery 0 bình chọn
04/09/2013 akustikou [cs] phát âm akustikou 0 bình chọn
04/09/2013 Zběšice [cs] phát âm Zběšice 0 bình chọn
04/09/2013 Fikec [cs] phát âm Fikec 0 bình chọn
04/09/2013 domkář [cs] phát âm domkář 0 bình chọn
04/09/2013 Zdeněk Štybar [cs] phát âm Zdeněk Štybar 0 bình chọn
04/09/2013 pevnost [cs] phát âm pevnost 0 bình chọn
04/09/2013 tvrdošíjnost [cs] phát âm tvrdošíjnost 0 bình chọn
04/09/2013 Vincent Priessnitz [cs] phát âm Vincent Priessnitz 0 bình chọn
04/09/2013 odbytiště [cs] phát âm odbytiště 0 bình chọn
04/09/2013 vysávat [cs] phát âm vysávat 0 bình chọn
04/09/2013 závěrečný [cs] phát âm závěrečný 0 bình chọn
04/09/2013 odesílat [cs] phát âm odesílat 0 bình chọn
04/09/2013 odsunovat [cs] phát âm odsunovat 0 bình chọn
04/09/2013 ohavný [cs] phát âm ohavný 0 bình chọn
04/09/2013 odsun [cs] phát âm odsun 0 bình chọn
04/09/2013 rozloučení [cs] phát âm rozloučení 0 bình chọn
04/09/2013 odstřelovat [cs] phát âm odstřelovat 0 bình chọn
04/09/2013 oddělovat [cs] phát âm oddělovat 0 bình chọn
04/09/2013 odírat [cs] phát âm odírat 0 bình chọn
04/09/2013 odprýskávat [cs] phát âm odprýskávat 0 bình chọn
04/09/2013 absolvovat [cs] phát âm absolvovat 0 bình chọn