Thành viên:

Zamirbek

Đăng ký phát âm của Zamirbek

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
30/05/2012 январь [ky] phát âm январь 0 bình chọn
30/05/2012 ачык [ky] phát âm ачык 0 bình chọn
30/05/2012 жабык [ky] phát âm жабык 0 bình chọn
30/05/2012 тушуно [ky] phát âm тушуно 0 bình chọn
30/05/2012 жазып [ky] phát âm жазып 0 bình chọn
30/05/2012 жибердим [ky] phát âm жибердим 0 bình chọn
30/05/2012 капчыгымды [ky] phát âm капчыгымды 0 bình chọn
30/05/2012 Күчлүк [ky] phát âm Күчлүк 0 bình chọn
30/05/2012 апа [ky] phát âm апа 0 bình chọn