Thành viên:

ZeniffCR

Đăng ký phát âm của ZeniffCR

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/07/2011 Artemisa [es] phát âm Artemisa 0 bình chọn
26/07/2011 Dioniso [es] phát âm Dioniso 1 bình chọn
26/07/2011 ferroviario [es] phát âm ferroviario 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
26/07/2011 jade [es] phát âm jade 1 bình chọn
26/07/2011 sésamo [es] phát âm sésamo -1 bình chọn
26/07/2011 logo [es] phát âm logo 0 bình chọn
30/05/2011 kafkiano [es] phát âm kafkiano 0 bình chọn
30/05/2011 suburbano [es] phát âm suburbano 0 bình chọn
21/05/2011 neoyorquino [es] phát âm neoyorquino 0 bình chọn
21/05/2011 Eurogrupo [es] phát âm Eurogrupo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/05/2011 Cartaginés [es] phát âm Cartaginés 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/05/2011 deportivo [es] phát âm deportivo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/05/2011 cadencia [es] phát âm cadencia 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 componerse [es] phát âm componerse 0 bình chọn
13/01/2011 recubrirse [es] phát âm recubrirse 0 bình chọn
13/01/2011 regalía [es] phát âm regalía 0 bình chọn
13/01/2011 quédate [es] phát âm quédate 0 bình chọn
13/01/2011 frotándose [es] phát âm frotándose 0 bình chọn
13/01/2011 gigantesca [es] phát âm gigantesca 0 bình chọn
13/01/2011 destripó [es] phát âm destripó 0 bình chọn
13/01/2011 arañándose [es] phát âm arañándose 0 bình chọn
13/01/2011 atrevía [es] phát âm atrevía 0 bình chọn
13/01/2011 carótida externa [es] phát âm carótida externa 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/01/2011 cuádriceps [es] phát âm cuádriceps 0 bình chọn
17/09/2010 semasiológico [es] phát âm semasiológico 0 bình chọn
17/09/2010 profetas [es] phát âm profetas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/09/2010 reconocemos [es] phát âm reconocemos 0 bình chọn
17/09/2010 oremos [es] phát âm oremos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/09/2010 onomasiológico [es] phát âm onomasiológico 0 bình chọn
17/09/2010 lexicografía [es] phát âm lexicografía 1 bình chọn Phát âm tốt nhất