Thành viên:

Zenobia

Đăng ký phát âm của Zenobia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/05/2013 Corps of Commissionaires [en] phát âm Corps of Commissionaires 0 bình chọn
20/05/2013 skeletal [en] phát âm skeletal 1 bình chọn
29/01/2013 demonstrated [en] phát âm demonstrated 0 bình chọn
29/01/2013 carping [en] phát âm carping 0 bình chọn
29/01/2013 patent [en] phát âm patent 0 bình chọn
29/01/2013 aunt [en] phát âm aunt 0 bình chọn
29/01/2013 lieutenant commander [en] phát âm lieutenant commander 0 bình chọn
29/01/2013 orchestral [en] phát âm orchestral 1 bình chọn
29/01/2013 sonorously [en] phát âm sonorously 0 bình chọn
29/01/2013 tube [en] phát âm tube 0 bình chọn
29/01/2013 algae [en] phát âm algae 1 bình chọn
23/01/2013 intemperately [en] phát âm intemperately 0 bình chọn
23/01/2013 felicitations [en] phát âm felicitations 0 bình chọn
23/01/2013 chirruping [en] phát âm chirruping 0 bình chọn
23/01/2013 philosopher's stone [en] phát âm philosopher's stone 0 bình chọn
23/01/2013 uncrossed [en] phát âm uncrossed 0 bình chọn
23/01/2013 overcrowd [en] phát âm overcrowd 0 bình chọn
16/11/2010 aberration [en] phát âm aberration 0 bình chọn
16/11/2010 hut [en] phát âm hut 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2010 kissimee [en] phát âm kissimee -1 bình chọn
16/11/2010 Harriet Beecher Stowe [en] phát âm Harriet Beecher Stowe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2010 continental breakfast [en] phát âm continental breakfast 1 bình chọn
17/12/2009 Buckhead [en] phát âm Buckhead 0 bình chọn
17/12/2009 look [en] phát âm look 0 bình chọn
16/12/2009 cultivated [en] phát âm cultivated -1 bình chọn
16/12/2009 Anita Brookner [en] phát âm Anita Brookner 0 bình chọn
14/12/2009 ee bah gum [en] phát âm ee bah gum 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2009 Eleanor Rose [en] phát âm Eleanor Rose 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2009 forsythia [en] phát âm forsythia 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/12/2009 aristocrat [en] phát âm aristocrat -1 bình chọn