Thành viên:

Zentaurus

Đăng ký phát âm của Zentaurus

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
19/08/2010 quiltro [es] phát âm quiltro 0 bình chọn
19/08/2010 empotrar [es] phát âm empotrar 0 bình chọn
19/08/2010 Mapuche [es] phát âm Mapuche 0 bình chọn
19/08/2010 psicopedagógico [es] phát âm psicopedagógico 0 bình chọn
23/06/2009 desmarcar [es] phát âm desmarcar 0 bình chọn
23/06/2009 forzosamente [es] phát âm forzosamente 0 bình chọn
23/06/2009 austral [es] phát âm austral 0 bình chọn
23/06/2009 involucrando [es] phát âm involucrando 0 bình chọn