Thành viên:

ZucchiniMann

Đăng ký phát âm của ZucchiniMann

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/06/2012 Faust [fr] phát âm Faust 1 bình chọn
22/05/2012 Cornélius Népos [fr] phát âm Cornélius Népos 0 bình chọn
18/05/2012 sans alcool [fr] phát âm sans alcool 0 bình chọn
18/05/2012 Uranus [fr] phát âm Uranus 0 bình chọn
13/04/2011 Edgar [fr] phát âm Edgar 0 bình chọn
13/04/2011 égorger [fr] phát âm égorger 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2011 égide [fr] phát âm égide 0 bình chọn
13/04/2011 égotisme [fr] phát âm égotisme 0 bình chọn
13/04/2011 électif [fr] phát âm électif 0 bình chọn
13/04/2011 électoral [fr] phát âm électoral 0 bình chọn
13/04/2011 libraires [fr] phát âm libraires 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/04/2011 publiable [fr] phát âm publiable 0 bình chọn
13/04/2011 bonbonnes [fr] phát âm bonbonnes 0 bình chọn
13/04/2011 planche à voile [fr] phát âm planche à voile 0 bình chọn
12/04/2011 égocentrique [fr] phát âm égocentrique 0 bình chọn
12/04/2011 efficacité [fr] phát âm efficacité 0 bình chọn
12/04/2011 éjaculer [fr] phát âm éjaculer 0 bình chọn
12/04/2011 gazole [fr] phát âm gazole 0 bình chọn
12/04/2011 éhonté [fr] phát âm éhonté 0 bình chọn
12/04/2011 station-service [fr] phát âm station-service 0 bình chọn
12/04/2011 Saint-Roch [fr] phát âm Saint-Roch 0 bình chọn
12/04/2011 St. Simon [fr] phát âm St. Simon 0 bình chọn
12/04/2011 Assouline [fr] phát âm Assouline 0 bình chọn
11/04/2011 sortant [fr] phát âm sortant 0 bình chọn
11/04/2011 Alphaville [fr] phát âm Alphaville 0 bình chọn
11/04/2011 Laurent Gbagbo [fr] phát âm Laurent Gbagbo 0 bình chọn
11/04/2011 ambitieusement [fr] phát âm ambitieusement 0 bình chọn
11/04/2011 dixit [fr] phát âm dixit 0 bình chọn
11/04/2011 sans domicile fixe [fr] phát âm sans domicile fixe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
12/11/2010 Hernu [fr] phát âm Hernu 0 bình chọn