Thành viên:

ZucchiniMann

Đăng ký phát âm của ZucchiniMann

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/09/2010 casse-tête [fr] phát âm casse-tête 0 bình chọn
08/09/2010 montagnes russes [fr] phát âm montagnes russes 0 bình chọn
08/09/2010 mésaventure [fr] phát âm mésaventure 0 bình chọn
08/09/2010 payait [fr] phát âm payait 0 bình chọn
08/09/2010 payés [fr] phát âm payés 0 bình chọn
08/09/2010 payées [fr] phát âm payées 0 bình chọn
08/09/2010 payée [fr] phát âm payée 0 bình chọn
08/09/2010 participent [fr] phát âm participent 0 bình chọn
08/09/2010 participe [fr] phát âm participe 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/09/2010 l'environnement [fr] phát âm l'environnement 1 bình chọn
08/09/2010 Payot [fr] phát âm Payot 0 bình chọn
08/09/2010 Hadès [fr] phát âm Hadès 0 bình chọn
08/09/2010 Poher [fr] phát âm Poher 0 bình chọn
08/09/2010 subjonctif imparfait [fr] phát âm subjonctif imparfait 0 bình chọn
08/09/2010 conditionnel présent [fr] phát âm conditionnel présent 0 bình chọn
08/09/2010 L'homme armé [fr] phát âm L'homme armé 0 bình chọn
02/09/2010 branlant [fr] phát âm branlant 0 bình chọn
30/08/2010 péréquation [fr] phát âm péréquation 0 bình chọn
30/08/2010 perçus [fr] phát âm perçus 0 bình chọn
30/08/2010 perçue [fr] phát âm perçue 0 bình chọn
30/08/2010 perçu [fr] phát âm perçu 0 bình chọn
30/08/2010 pondérer [fr] phát âm pondérer 0 bình chọn
30/08/2010 ponctualité [fr] phát âm ponctualité 0 bình chọn
30/08/2010 polygone [fr] phát âm polygone 0 bình chọn
30/08/2010 Platini [fr] phát âm Platini 0 bình chọn
30/08/2010 plaignante [fr] phát âm plaignante 0 bình chọn
30/08/2010 plaies [fr] phát âm plaies 0 bình chọn
30/08/2010 mutilé [fr] phát âm mutilé 0 bình chọn
30/08/2010 placements [fr] phát âm placements 0 bình chọn
30/08/2010 piquets [fr] phát âm piquets 0 bình chọn