Thành viên:

_juliette

Đăng ký phát âm của _juliette

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
03/08/2012 desapeste [es] phát âm desapeste 0 bình chọn
03/08/2012 Consultora [es] phát âm Consultora 0 bình chọn