Thành viên:

a44275

Đăng ký phát âm của a44275

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/01/2012 鸡毛菜 [wuu] phát âm 鸡毛菜 0 bình chọn
25/01/2012 绿豆芽 [zh] phát âm 绿豆芽 0 bình chọn
25/01/2012 脐橙 [wuu] phát âm 脐橙 0 bình chọn
25/01/2012 龙眼 [wuu] phát âm 龙眼 0 bình chọn
25/01/2012 龙眼 [zh] phát âm 龙眼 0 bình chọn
25/01/2012 贡梨 [wuu] phát âm 贡梨 0 bình chọn
25/01/2012 橙子 [wuu] phát âm 橙子 0 bình chọn
25/01/2012 柚子 [wuu] phát âm 柚子 0 bình chọn
25/01/2012 山楂 [wuu] phát âm 山楂 0 bình chọn
25/01/2012 红富士 [wuu] phát âm 红富士 0 bình chọn
25/01/2012 甜芦粟 [wuu] phát âm 甜芦粟 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/01/2012 西瓜 [wuu] phát âm 西瓜 0 bình chọn
25/01/2012 水蜜桃 [wuu] phát âm 水蜜桃 0 bình chọn
25/01/2012 甜瓜 [wuu] phát âm 甜瓜 0 bình chọn
25/01/2012 梯子 [wuu] phát âm 梯子 0 bình chọn
25/01/2012 鸭梨 [wuu] phát âm 鸭梨 0 bình chọn
25/01/2012 桔子 [wuu] phát âm 桔子 0 bình chọn
25/01/2012 生梨 [wuu] phát âm 生梨 0 bình chọn
25/01/2012 砀山梨 [wuu] phát âm 砀山梨 0 bình chọn
25/01/2012 西柚 [wuu] phát âm 西柚 0 bình chọn
25/01/2012 祝你好运 [wuu] phát âm 祝你好运 0 bình chọn
25/01/2012 草莓 [wuu] phát âm 草莓 0 bình chọn
25/01/2012 白萝卜 [wuu] phát âm 白萝卜 0 bình chọn
13/12/2011 猕猴桃 [wuu] phát âm 猕猴桃 0 bình chọn
13/12/2011 冬瓜 [wuu] phát âm 冬瓜 0 bình chọn
13/12/2011 沙糖桔 [wuu] phát âm 沙糖桔 0 bình chọn
04/12/2011 花鲢 [wuu] phát âm 花鲢 0 bình chọn
04/12/2011 小黄鱼 [wuu] phát âm 小黄鱼 0 bình chọn
04/12/2011 白鲢 [wuu] phát âm 白鲢 0 bình chọn
04/12/2011 饺子 [wuu] phát âm 饺子 0 bình chọn