Thành viên:

abby23

Đăng ký phát âm của abby23

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/12/2010 salsa de tomate [es] phát âm salsa de tomate 0 bình chọn
20/12/2010 frescura [es] phát âm frescura 0 bình chọn
20/12/2010 consistir [es] phát âm consistir 0 bình chọn
20/12/2010 peregrinos [es] phát âm peregrinos 0 bình chọn
20/12/2010 insolente [es] phát âm insolente 1 bình chọn
20/12/2010 sobras [es] phát âm sobras 0 bình chọn
20/12/2010 sonante [es] phát âm sonante 0 bình chọn
20/12/2010 procurando [es] phát âm procurando 0 bình chọn
20/12/2010 vapores [es] phát âm vapores 0 bình chọn
20/12/2010 chotear [es] phát âm chotear 0 bình chọn