Thành viên:

addihetja

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của addihetja

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/08/2014 umsátur [is] phát âm umsátur 0 bình chọn
20/08/2014 stauli [is] phát âm stauli 0 bình chọn
20/08/2014 staup [is] phát âm staup 0 bình chọn
20/08/2014 fylgjast [is] phát âm fylgjast 0 bình chọn
20/08/2014 stinningskaldi [is] phát âm stinningskaldi 0 bình chọn
20/08/2014 systkin [is] phát âm systkin 0 bình chọn
20/08/2014 hleypidómar [is] phát âm hleypidómar 0 bình chọn
20/08/2014 fordómar [is] phát âm fordómar 0 bình chọn
20/08/2014 strekkingur [is] phát âm strekkingur 0 bình chọn
20/08/2014 stefja [is] phát âm stefja 0 bình chọn
20/08/2014 sögumaður [is] phát âm sögumaður 0 bình chọn
20/08/2014 einsetumaður [is] phát âm einsetumaður 0 bình chọn
20/08/2014 fjölskyldumaður [is] phát âm fjölskyldumaður 0 bình chọn
20/08/2014 stafn [is] phát âm stafn 0 bình chọn
20/08/2014 vinkonur [is] phát âm vinkonur 0 bình chọn
20/08/2014 mágar [is] phát âm mágar 0 bình chọn
20/08/2014 mæðgin [is] phát âm mæðgin 0 bình chọn
20/08/2014 belgingur [is] phát âm belgingur 0 bình chọn
20/08/2014 merkjavara [is] phát âm merkjavara 0 bình chọn
20/08/2014 frænkur [is] phát âm frænkur 0 bình chọn
20/08/2014 frændur [is] phát âm frændur 0 bình chọn
20/08/2014 svilar [is] phát âm svilar 0 bình chọn
20/08/2014 hamrar [is] phát âm hamrar 0 bình chọn
20/08/2014 vinkona [is] phát âm vinkona 0 bình chọn
20/08/2014 vinir [is] phát âm vinir 0 bình chọn
20/08/2014 kunningjakona [is] phát âm kunningjakona 0 bình chọn
20/08/2014 kunningjar [is] phát âm kunningjar 0 bình chọn
20/08/2014 freska [is] phát âm freska 0 bình chọn
20/08/2014 fræðari [is] phát âm fræðari 0 bình chọn
20/08/2014 fróður [is] phát âm fróður 0 bình chọn