Thành viên:

addihetja

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của addihetja

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/08/2014 sérhlífni [is] phát âm sérhlífni 0 bình chọn
04/08/2014 sköllóttur [is] phát âm sköllóttur 0 bình chọn
04/08/2014 kerfill [is] phát âm kerfill 0 bình chọn
04/08/2014 kerfisvandi [is] phát âm kerfisvandi 0 bình chọn
04/08/2014 greinarmunur [is] phát âm greinarmunur 0 bình chọn
04/08/2014 höfuðstafir [is] phát âm höfuðstafir 0 bình chọn
04/08/2014 stuðlar [is] phát âm stuðlar 0 bình chọn
04/08/2014 sléttubönd [is] phát âm sléttubönd 0 bình chọn
04/08/2014 skrítla [is] phát âm skrítla 0 bình chọn
04/08/2014 vindlingar [is] phát âm vindlingar 0 bình chọn
04/08/2014 skrípi [is] phát âm skrípi 0 bình chọn
04/08/2014 kerfisbundið [is] phát âm kerfisbundið 0 bình chọn
04/08/2014 kerfisbundin [is] phát âm kerfisbundin 0 bình chọn
04/08/2014 kerfisbundinn [is] phát âm kerfisbundinn 0 bình chọn
04/08/2014 klessa [is] phát âm klessa 0 bình chọn
04/08/2014 klesst [is] phát âm klesst 0 bình chọn
04/08/2014 klesstur [is] phát âm klesstur 0 bình chọn
04/08/2014 kyrrð [is] phát âm kyrrð 0 bình chọn
04/08/2014 keyrð [is] phát âm keyrð 0 bình chọn
04/08/2014 keyrður [is] phát âm keyrður 0 bình chọn
04/08/2014 keyrðar [is] phát âm keyrðar 0 bình chọn
04/08/2014 breytingaskeið [is] phát âm breytingaskeið 0 bình chọn
04/08/2014 Elís [is] phát âm Elís 0 bình chọn
04/08/2014 skemill [is] phát âm skemill 0 bình chọn
04/08/2014 Gústi [is] phát âm Gústi 0 bình chọn
04/08/2014 Eistnaflug [is] phát âm Eistnaflug 0 bình chọn
04/08/2014 Grundarstígur [is] phát âm Grundarstígur 0 bình chọn
04/08/2014 rafhlaða [is] phát âm rafhlaða 0 bình chọn
04/08/2014 Húnbogi [is] phát âm Húnbogi 0 bình chọn
04/08/2014 skrjóður [is] phát âm skrjóður 0 bình chọn