Thành viên:

adelasa

Đăng ký phát âm của adelasa

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/08/2010 absurdism [en] phát âm absurdism 0 bình chọn
17/08/2010 contemplating [en] phát âm contemplating 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 flamingos [en] phát âm flamingos 0 bình chọn
17/08/2010 tying [en] phát âm tying 0 bình chọn
17/08/2010 unconventionality [en] phát âm unconventionality 0 bình chọn
17/08/2010 originality [en] phát âm originality 0 bình chọn
17/08/2010 faulted [en] phát âm faulted 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 misfires [en] phát âm misfires 0 bình chọn
17/08/2010 unsettling [en] phát âm unsettling 0 bình chọn
17/08/2010 unholy [en] phát âm unholy -1 bình chọn
17/08/2010 chiodos [en] phát âm chiodos 0 bình chọn
17/08/2010 Muslim [en] phát âm Muslim 1 bình chọn
17/08/2010 disadvantageously [en] phát âm disadvantageously 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
17/08/2010 Eurovision [en] phát âm Eurovision 0 bình chọn