Thành viên:

adodge

Đăng ký phát âm của adodge

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
04/04/2008 faeces [en] phát âm faeces -1 bình chọn
04/04/2008 DRADIS [en] phát âm DRADIS 0 bình chọn
04/04/2008 frack [en] phát âm frack 0 bình chọn
04/04/2008 Zune [en] phát âm Zune 0 bình chọn
04/04/2008 extravaganza [en] phát âm extravaganza 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 philanthropic [en] phát âm philanthropic 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 URL [en] phát âm URL 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 MySQL [en] phát âm MySQL 0 bình chọn
04/04/2008 GUI [en] phát âm GUI 1 bình chọn
04/04/2008 subtle [en] phát âm subtle 3 bình chọn
04/04/2008 cognition [en] phát âm cognition 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 phenylalanine [en] phát âm phenylalanine 5 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 murder [en] phát âm murder 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 omnipotent [en] phát âm omnipotent 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
04/04/2008 viscous [en] phát âm viscous 0 bình chọn