Thành viên:

adriennealair

Đăng ký phát âm của adriennealair

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
17/04/2010 Les Folatières [fr] phát âm Les Folatières 0 bình chọn
16/04/2010 Jean-Luc Lemoine [fr] phát âm Jean-Luc Lemoine 0 bình chọn