Thành viên:

aidar7

Đăng ký phát âm của aidar7

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
29/05/2015 миллиондаған [kk] phát âm миллиондаған 0 bình chọn
29/05/2015 ағарту [kk] phát âm ағарту 0 bình chọn
29/05/2015 жiп [kk] phát âm жiп 0 bình chọn
29/05/2015 азулы [kk] phát âm азулы 1 bình chọn
29/05/2015 жоспар [kk] phát âm жоспар 0 bình chọn
29/05/2015 дос [kk] phát âm дос 0 bình chọn
29/05/2015 ағысты [kk] phát âm ағысты 0 bình chọn
29/05/2015 бұршақ [kk] phát âm бұршақ 0 bình chọn
29/05/2015 ас үй [kk] phát âm ас үй 0 bình chọn
29/05/2015 гүл [kk] phát âm гүл 0 bình chọn
29/05/2015 дəптер [kk] phát âm дəптер -1 bình chọn
28/05/2015 Ғаламтор [kk] phát âm Ғаламтор 0 bình chọn
28/05/2015 Қызылорда [kk] phát âm Қызылорда -1 bình chọn
28/05/2015 Тараз [kk] phát âm Тараз 0 bình chọn
28/05/2015 Алматы [kk] phát âm Алматы 0 bình chọn
28/05/2015 Ақтөбе [kk] phát âm Ақтөбе 0 bình chọn
28/05/2015 Атырау [kk] phát âm Атырау 0 bình chọn
28/05/2015 Қарағанды [kk] phát âm Қарағанды 1 bình chọn
28/05/2015 Орыс тілі [kk] phát âm Орыс тілі 0 bình chọn
28/05/2015 Кәріс [kk] phát âm Кәріс 0 bình chọn
28/05/2015 Басты бет [kk] phát âm Басты бет 0 bình chọn
28/05/2015 Шілде [kk] phát âm Шілде 0 bình chọn
28/05/2015 Ойыншы [kk] phát âm Ойыншы 0 bình chọn
28/05/2015 дыбыс [kk] phát âm дыбыс 0 bình chọn
28/05/2015 жолбарыс [kk] phát âm жолбарыс 0 bình chọn
28/05/2015 ерін [kk] phát âm ерін 0 bình chọn
28/05/2015 есім [kk] phát âm есім 0 bình chọn
28/05/2015 жібек [kk] phát âm жібек 0 bình chọn
28/05/2015 жекеше [kk] phát âm жекеше 0 bình chọn
28/05/2015 жастық [kk] phát âm жастық 0 bình chọn