Thành viên:

alaincastronuno

Đăng ký phát âm của alaincastronuno

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/12/2018 orejuelas [es] phát âm orejuelas 0 bình chọn
09/12/2018 modorrilla [es] phát âm modorrilla 0 bình chọn
13/04/2018 hijoputa [es] phát âm hijoputa 0 bình chọn
17/03/2018 el desayuno [es] phát âm el desayuno 0 bình chọn
17/03/2018 arrullar [es] phát âm arrullar -1 bình chọn