Thành viên:

ale159

Đăng ký phát âm của ale159

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/09/2011 Thai [en] phát âm Thai -1 bình chọn
10/09/2011 aguaçu [pt] phát âm aguaçu 0 bình chọn
10/09/2011 retaco [pt] phát âm retaco 0 bình chọn
10/09/2011 acupalpo [pt] phát âm acupalpo 0 bình chọn
10/09/2011 ambiguação [pt] phát âm ambiguação 0 bình chọn
10/09/2011 mergulhagem [pt] phát âm mergulhagem 0 bình chọn
10/09/2011 espírito de nível [pt] phát âm espírito de nível 0 bình chọn
10/09/2011 exagitado [pt] phát âm exagitado 0 bình chọn
31/08/2011 ensaiamento [pt] phát âm ensaiamento 0 bình chọn
30/08/2011 Malawi [pt] phát âm Malawi 0 bình chọn
30/08/2011 desatualidade [pt] phát âm desatualidade 0 bình chọn
30/08/2011 laranja china [pt] phát âm laranja china 0 bình chọn
30/08/2011 aglótico [pt] phát âm aglótico 0 bình chọn
30/08/2011 alfabetado [pt] phát âm alfabetado 0 bình chọn