Thành viên:

alejandro_CARE

Đăng ký phát âm của alejandro_CARE

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
11/01/2012 hidrógeno [es] phát âm hidrógeno 0 bình chọn
11/01/2012 hidrocarburos [es] phát âm hidrocarburos 0 bình chọn
11/12/2011 cadena alimentaria [es] phát âm cadena alimentaria 0 bình chọn
11/12/2011 alimentos [es] phát âm alimentos 0 bình chọn
11/12/2011 fertilizante [es] phát âm fertilizante 0 bình chọn
11/12/2011 erosión [es] phát âm erosión 0 bình chọn
11/12/2011 medio ambiente [es] phát âm medio ambiente 0 bình chọn
11/12/2011 ecosistema [es] phát âm ecosistema 0 bình chọn
04/12/2011 comida [es] phát âm comida 0 bình chọn
04/12/2011 terreno forestal [es] phát âm terreno forestal 0 bình chọn
04/12/2011 huella ecológica [es] phát âm huella ecológica 0 bình chọn