Thành viên:

aleton

Đăng ký phát âm của aleton

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
14/02/2010 electrodoméstico [es] phát âm electrodoméstico 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2010 corral [es] phát âm corral 0 bình chọn
14/02/2010 ombligo [es] phát âm ombligo 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2010 hueco [es] phát âm hueco 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2010 apetito [eo] phát âm apetito 0 bình chọn
14/02/2010 muñeca [es] phát âm muñeca 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
14/02/2010 congénito [es] phát âm congénito 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/12/2009 audazmente [es] phát âm audazmente 0 bình chọn
28/12/2009 a regañadientes [es] phát âm a regañadientes 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/12/2009 Melquiades [es] phát âm Melquiades 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
28/12/2009 bioluminiscente [es] phát âm bioluminiscente 0 bình chọn