Thành viên:

alexandrayr

Đăng ký phát âm của alexandrayr

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
09/02/2018 Fremstifoss [is] phát âm Fremstifoss 0 bình chọn
09/02/2018 bófi [is] phát âm bófi 0 bình chọn
09/02/2018 kennarar [is] phát âm kennarar 0 bình chọn
09/02/2018 Hafragrautur [is] phát âm Hafragrautur 0 bình chọn
09/02/2018 Bergarfoss [is] phát âm Bergarfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Rauðufossar [is] phát âm Rauðufossar 0 bình chọn
09/02/2018 Pokafoss [is] phát âm Pokafoss 0 bình chọn
09/02/2018 Sjávarfoss [is] phát âm Sjávarfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Bæjarfoss [is] phát âm Bæjarfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Ægissíðufoss [is] phát âm Ægissíðufoss 0 bình chọn
09/02/2018 Drífandisfoss [is] phát âm Drífandisfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Eyjabakkafoss [is] phát âm Eyjabakkafoss 0 bình chọn
09/02/2018 Femri-Fellsfoss [is] phát âm Femri-Fellsfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Faxifoss [is] phát âm Faxifoss 0 bình chọn
09/02/2018 Flögufoss [is] phát âm Flögufoss 0 bình chọn
09/02/2018 Fosstorfufoss [is] phát âm Fosstorfufoss 0 bình chọn
09/02/2018 Gjárfoss [is] phát âm Gjárfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Þórðarfoss [is] phát âm Þórðarfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Hamrafoss [is] phát âm Hamrafoss 0 bình chọn
09/02/2018 Hrauneyjafoss [is] phát âm Hrauneyjafoss 0 bình chọn
09/02/2018 Hrísfoss [is] phát âm Hrísfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Hangandifoss [is] phát âm Hangandifoss 0 bình chọn
09/02/2018 Íráfoss [is] phát âm Íráfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Jónsfoss [is] phát âm Jónsfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Kæfufoss [is] phát âm Kæfufoss 0 bình chọn
09/02/2018 Svöðufoss [is] phát âm Svöðufoss 0 bình chọn
09/02/2018 Kerlingarfoss [is] phát âm Kerlingarfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Króksfoss [is] phát âm Króksfoss 0 bình chọn
09/02/2018 Eyrargata [is] phát âm Eyrargata 0 bình chọn
09/02/2018 Hafþór [is] phát âm Hafþór 0 bình chọn