Thành viên:

alexandrayr

Đăng ký phát âm của alexandrayr

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
09/02/2018
phát âm Fremstifoss
Fremstifoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm bófi
bófi [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm kennarar
kennarar [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Hafragrautur
Hafragrautur [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Bergarfoss
Bergarfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Rauðufossar
Rauðufossar [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Pokafoss
Pokafoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Sjávarfoss
Sjávarfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Bæjarfoss
Bæjarfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Ægissíðufoss
Ægissíðufoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Drífandisfoss
Drífandisfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Eyjabakkafoss
Eyjabakkafoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Femri-Fellsfoss
Femri-Fellsfoss [is] 1 bình chọn
09/02/2018
phát âm Faxifoss
Faxifoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Flögufoss
Flögufoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Fosstorfufoss
Fosstorfufoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Gjárfoss
Gjárfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Þórðarfoss
Þórðarfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Hamrafoss
Hamrafoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Hrauneyjafoss
Hrauneyjafoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Hrísfoss
Hrísfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Hangandifoss
Hangandifoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Íráfoss
Íráfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Jónsfoss
Jónsfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Kæfufoss
Kæfufoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Svöðufoss
Svöðufoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Kerlingarfoss
Kerlingarfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Króksfoss
Króksfoss [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Eyrargata
Eyrargata [is] 0 bình chọn
09/02/2018
phát âm Hafþór
Hafþór [is] 0 bình chọn