Thành viên:

algarrobo

Đăng ký phát âm của algarrobo

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/12/2009 estrella [es] phát âm estrella 0 bình chọn
02/12/2009 lisos [es] phát âm lisos 0 bình chọn
01/12/2009 payasada [es] phát âm payasada 0 bình chọn
01/12/2009 pelotudo [es] phát âm pelotudo 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/12/2009 zapatilla [es] phát âm zapatilla 0 bình chọn