Thành viên:

alicia_care

Đăng ký phát âm của alicia_care

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
06/01/2012 tierra de pastos [es] phát âm tierra de pastos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
05/01/2012 zooplancton [es] phát âm zooplancton 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2011 oxígeno [es] phát âm oxígeno 0 bình chọn
10/12/2011 oxidar [es] phát âm oxidar 0 bình chọn
10/12/2011 petróleo [es] phát âm petróleo 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2011 Central nuclear [es] phát âm Central nuclear 0 bình chọn
10/12/2011 Energía nuclear [es] phát âm Energía nuclear 0 bình chọn
10/12/2011 nitrógeno [es] phát âm nitrógeno 1 bình chọn
10/12/2011 Ácido nítrico [es] phát âm Ácido nítrico 0 bình chọn
10/12/2011 neón [es] phát âm neón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/12/2011 metano [es] phát âm metano 0 bình chọn