Thành viên:

alkessle

Đăng ký phát âm của alkessle

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/02/2011 zoonotic [en] phát âm zoonotic -2 bình chọn
20/08/2010 Edinburgh [en] phát âm Edinburgh 1 bình chọn
20/08/2010 YouTube [en] phát âm YouTube 0 bình chọn
20/08/2010 hello [en] phát âm hello 0 bình chọn
20/08/2010 water [en] phát âm water 0 bình chọn
20/08/2010 tomato [en] phát âm tomato 2 bình chọn
20/08/2010 Google [en] phát âm Google 1 bình chọn
20/08/2010 fuck [en] phát âm fuck -1 bình chọn
20/08/2010 windiest [en] phát âm windiest 0 bình chọn
20/08/2010 headshot [en] phát âm headshot 0 bình chọn
20/08/2010 vagina [en] phát âm vagina 0 bình chọn
20/08/2010 back to the drawing-board [en] phát âm back to the drawing-board 1 bình chọn
20/08/2010 beat about the bush [en] phát âm beat about the bush 0 bình chọn