Thành viên:

allaraz

Đăng ký phát âm của allaraz

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/10/2013 söögipoolis [et] phát âm söögipoolis 0 bình chọn
24/10/2013 loetamatu [et] phát âm loetamatu 0 bình chọn
24/10/2013 tajumatu [et] phát âm tajumatu 0 bình chọn
24/10/2013 hoomamatu [et] phát âm hoomamatu 0 bình chọn
24/10/2013 äraostmatu [et] phát âm äraostmatu 0 bình chọn
24/10/2013 unustamatu [et] phát âm unustamatu 0 bình chọn
24/10/2013 mahapesematu [et] phát âm mahapesematu 0 bình chọn
24/10/2013 kustumatu [et] phát âm kustumatu 0 bình chọn
24/10/2013 hävimatu [et] phát âm hävimatu 0 bình chọn
24/10/2013 eristamatu [et] phát âm eristamatu 0 bình chọn
24/10/2013 jagamatu [et] phát âm jagamatu 0 bình chọn
24/10/2013 söögikõlbmatu [et] phát âm söögikõlbmatu 0 bình chọn
24/10/2013 eksimatu [et] phát âm eksimatu 0 bình chọn
24/10/2013 kahtlematu [et] phát âm kahtlematu 0 bình chọn
24/10/2013 haaramatu [et] phát âm haaramatu 0 bình chọn
24/10/2013 kohanemisvõimeline [et] phát âm kohanemisvõimeline 0 bình chọn
24/10/2013 kalestunud [et] phát âm kalestunud 0 bình chọn
24/10/2013 raskseeduv [et] phát âm raskseeduv 0 bình chọn
24/10/2013 ebaveenev [et] phát âm ebaveenev 0 bình chọn
24/10/2013 kuuldav [et] phát âm kuuldav 0 bình chọn
24/10/2013 süttiv [et] phát âm süttiv 0 bình chọn
24/10/2013 põlev [et] phát âm põlev 0 bình chọn
24/10/2013 kokkusurutav [et] phát âm kokkusurutav 0 bình chọn
24/10/2013 muudetav [et] phát âm muudetav 0 bình chọn
24/10/2013 vahetatav [et] phát âm vahetatav 0 bình chọn
24/10/2013 konverteeritav [et] phát âm konverteeritav 0 bình chọn
24/10/2013 äraostetav [et] phát âm äraostetav 0 bình chọn
24/10/2013 tuletatav [et] phát âm tuletatav 0 bình chọn
24/10/2013 tagasiviidav [et] phát âm tagasiviidav 0 bình chọn
24/10/2013 purustatav [et] phát âm purustatav 0 bình chọn