Thành viên:

ameliacf

Đăng ký phát âm của ameliacf

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
25/08/2010 socialise [en] phát âm socialise 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/08/2010 socialising [en] phát âm socialising 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/08/2010 notebooks [en] phát âm notebooks 0 bình chọn
25/08/2010 prepositions [en] phát âm prepositions 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/08/2010 sacked [en] phát âm sacked 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/08/2010 proposed [en] phát âm proposed 0 bình chọn
25/08/2010 expense [en] phát âm expense 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/08/2010 Sea of Japan [en] phát âm Sea of Japan 0 bình chọn
25/08/2010 printers [en] phát âm printers 0 bình chọn
21/08/2010 antidisestablishmentarianism [en] phát âm antidisestablishmentarianism 0 bình chọn
21/08/2010 grâces [fr] phát âm grâces 0 bình chọn
21/08/2010 goudronné [fr] phát âm goudronné 0 bình chọn
21/08/2010 précisait [fr] phát âm précisait 0 bình chọn
21/08/2010 prêche [fr] phát âm prêche 0 bình chọn
21/08/2010 pratiquée [fr] phát âm pratiquée 0 bình chọn
21/08/2010 poudres [fr] phát âm poudres 0 bình chọn
21/08/2010 postales [fr] phát âm postales 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/08/2010 eel-catfish [en] phát âm eel-catfish 0 bình chọn
21/08/2010 deepwater flathead [en] phát âm deepwater flathead 0 bình chọn
21/08/2010 deepwater [en] phát âm deepwater 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
21/08/2010 six-gill [en] phát âm six-gill 0 bình chọn
20/08/2010 participations [fr] phát âm participations 0 bình chọn
20/08/2010 parisiennes [fr] phát âm parisiennes 0 bình chọn
20/08/2010 Paribas [fr] phát âm Paribas 0 bình chọn
20/08/2010 parfums [fr] phát âm parfums 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/08/2010 perçoit [fr] phát âm perçoit 0 bình chọn
20/08/2010 perçoivent [fr] phát âm perçoivent 0 bình chọn
20/08/2010 pochoir [fr] phát âm pochoir 0 bình chọn
20/08/2010 plongé dans [fr] phát âm plongé dans 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/08/2010 plongé [fr] phát âm plongé 0 bình chọn