Thành viên:

ameliacf

Đăng ký phát âm của ameliacf

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/08/2010 tué [fr] phát âm tué 0 bình chọn
20/08/2010 trouvés [fr] phát âm trouvés 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/08/2010 utilisé [fr] phát âm utilisé 0 bình chọn
20/08/2010 tartuffe [fr] phát âm tartuffe 0 bình chọn
20/08/2010 talents [fr] phát âm talents 0 bình chọn
20/08/2010 tailles [fr] phát âm tailles 0 bình chọn
20/08/2010 tables [fr] phát âm tables 0 bình chọn
20/08/2010 symboles [fr] phát âm symboles 0 bình chọn
20/08/2010 volumes [fr] phát âm volumes 0 bình chọn
20/08/2010 Filene [en] phát âm Filene 0 bình chọn
20/08/2010 beauteous [en] phát âm beauteous 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/08/2010 sûre [fr] phát âm sûre 0 bình chọn
20/08/2010 torturé [fr] phát âm torturé 0 bình chọn
20/08/2010 voitures [fr] phát âm voitures -1 bình chọn
20/08/2010 vives [fr] phát âm vives 0 bình chọn
20/08/2010 voisins [fr] phát âm voisins 0 bình chọn
20/08/2010 l'esprit d'escalier [fr] phát âm l'esprit d'escalier 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
20/08/2010 visent [fr] phát âm visent 0 bình chọn
19/08/2010 sadomasochistic [en] phát âm sadomasochistic 0 bình chọn
19/08/2010 visé [fr] phát âm visé 0 bình chọn
19/08/2010 Choumac [fr] phát âm Choumac 0 bình chọn
19/08/2010 vélo libre [fr] phát âm vélo libre 0 bình chọn
19/08/2010 voiles [fr] phát âm voiles 0 bình chọn