Thành viên:

amitia

Đăng ký phát âm của amitia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
15/12/2012 ایاب و ذهاب [fa] phát âm ایاب و ذهاب 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2012 عناد و دشمنی [fa] phát âm عناد و دشمنی 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
15/12/2012 پیشگویی [fa] phát âm پیشگویی 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/05/2011 عشاق [fa] phát âm عشاق 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/05/2011 سرانجام [fa] phát âm سرانجام 0 bình chọn
27/05/2011 بدخواه [fa] phát âm بدخواه 0 bình chọn
27/05/2011 افراسياب [fa] phát âm افراسياب 0 bình chọn
27/05/2011 يكديگر [fa] phát âm يكديگر 0 bình chọn
27/05/2011 برخورد [fa] phát âm برخورد 0 bình chọn
27/05/2011 توران [fa] phát âm توران 0 bình chọn
27/05/2011 شاهنامه [fa] phát âm شاهنامه 0 bình chọn
27/05/2011 گرز [fa] phát âm گرز 0 bình chọn
27/05/2011 بيژن [fa] phát âm بيژن 0 bình chọn
27/05/2011 منيژه [fa] phát âm منيژه 0 bình chọn
27/05/2011 آزمايش [fa] phát âm آزمايش 0 bình chọn
12/01/2011 پرخور [fa] phát âm پرخور 0 bình chọn
12/01/2011 پرستار [fa] phát âm پرستار 0 bình chọn
12/01/2011 پرسش [fa] phát âm پرسش 0 bình chọn
12/01/2011 آرزو [fa] phát âm آرزو 3 bình chọn
12/01/2011 اشپزخانه اپن [fa] phát âm اشپزخانه اپن 0 bình chọn
12/01/2011 احمد [fa] phát âm احمد 0 bình chọn
12/01/2011 قاسم [fa] phát âm قاسم 0 bình chọn
12/01/2011 میمون [fa] phát âm میمون 0 bình chọn
12/01/2011 مبلمان [fa] phát âm مبلمان 0 bình chọn
12/01/2011 خط ابرو [fa] phát âm خط ابرو 0 bình chọn
12/01/2011 کرکس امریکایی [fa] phát âm کرکس امریکایی 0 bình chọn
12/01/2011 فوروو [fa] phát âm فوروو 0 bình chọn
12/01/2011 جاکفشی [fa] phát âm جاکفشی 0 bình chọn
12/01/2011 پژو [fa] phát âm پژو 0 bình chọn
12/01/2011 ابریشم [fa] phát âm ابریشم 0 bình chọn