Thành viên:

anarresti

Đăng ký phát âm của anarresti

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
26/10/2012 Whalley Range [en] phát âm Whalley Range 0 bình chọn
26/10/2012 Pott Shrigley [en] phát âm Pott Shrigley 1 bình chọn Phát âm tốt nhất