Thành viên:

andondraif

Đăng ký phát âm của andondraif

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
24/11/2012 Pematangsiantar [ind] phát âm Pematangsiantar 0 bình chọn
24/11/2012 Salatiga [ind] phát âm Salatiga 0 bình chọn
24/11/2012 Tomohon [ind] phát âm Tomohon 0 bình chọn
24/11/2012 Tidore [ind] phát âm Tidore 0 bình chọn
24/11/2012 Ternate [ind] phát âm Ternate 0 bình chọn
24/11/2012 jayapura [ind] phát âm jayapura 0 bình chọn
01/11/2012 demam [ind] phát âm demam 0 bình chọn
01/11/2012 denda [ind] phát âm denda 0 bình chọn
01/11/2012 dekat [ind] phát âm dekat 0 bình chọn
01/11/2012 cendekiawan [ind] phát âm cendekiawan 0 bình chọn
01/11/2012 cekung [ind] phát âm cekung 0 bình chọn
01/11/2012 cerita pendek [ind] phát âm cerita pendek 0 bình chọn
01/11/2012 cerita [ind] phát âm cerita 0 bình chọn
01/11/2012 contoh [ind] phát âm contoh 0 bình chọn
01/11/2012 cokelat [ind] phát âm cokelat 0 bình chọn
01/11/2012 bersih [ind] phát âm bersih 0 bình chọn
01/11/2012 berturut-turut [ind] phát âm berturut-turut 0 bình chọn
01/11/2012 berantakan [ind] phát âm berantakan 0 bình chọn
01/11/2012 bicara [ind] phát âm bicara 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/11/2012 beras [ind] phát âm beras 0 bình chọn
01/11/2012 berbelanja [ind] phát âm berbelanja 0 bình chọn
01/11/2012 benci [ind] phát âm benci 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/11/2012 benar [ind] phát âm benar 0 bình chọn
01/11/2012 batuk [ind] phát âm batuk 0 bình chọn
01/11/2012 niat [ind] phát âm niat 0 bình chọn
01/11/2012 kuat [ind] phát âm kuat 0 bình chọn
01/11/2012 amal [ind] phát âm amal 0 bình chọn
01/11/2012 apotek [ind] phát âm apotek 0 bình chọn
01/11/2012 Yahudi [ind] phát âm Yahudi 0 bình chọn
01/11/2012 armada [ind] phát âm armada 0 bình chọn