Thành viên:

angelita92

Đăng ký phát âm của angelita92

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/02/2010 callaba [es] phát âm callaba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/02/2010 Somontano [es] phát âm Somontano 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/02/2010 Palo Cortado [es] phát âm Palo Cortado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/02/2010 El Puerto de Santa María [es] phát âm El Puerto de Santa María 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/02/2010 Benito Juárez [es] phát âm Benito Juárez 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
02/02/2010 8 [es] phát âm 8 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 cedido [es] phát âm cedido -1 bình chọn
01/02/2010 marchita [es] phát âm marchita 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 venas [es] phát âm venas 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 mordiscos [es] phát âm mordiscos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 diestra [es] phát âm diestra 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 abocardado [es] phát âm abocardado 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 caserón [es] phát âm caserón 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 cederé [es] phát âm cederé 0 bình chọn
01/02/2010 prolija [es] phát âm prolija 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 abocarse [es] phát âm abocarse 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 buscaban [es] phát âm buscaban 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 colmó [es] phát âm colmó 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 ausencias [es] phát âm ausencias 0 bình chọn
01/02/2010 andaba [es] phát âm andaba 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 atuendo [es] phát âm atuendo 2 bình chọn
01/02/2010 emblandecer [es] phát âm emblandecer 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 casuales [es] phát âm casuales 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
01/02/2010 aprovechemos [es] phát âm aprovechemos 1 bình chọn Phát âm tốt nhất