Thành viên:

annabelw

Đăng ký phát âm của annabelw

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
20/02/2013 あい [ja] phát âm あい -1 bình chọn
20/02/2013 なのに [ja] phát âm なのに 0 bình chọn
20/02/2013 乙基 [zh] phát âm 乙基 0 bình chọn
04/10/2012 此后 [zh] phát âm 此后 0 bình chọn
04/10/2012 错别字 [zh] phát âm 错别字 0 bình chọn