Thành viên:

annettaangel

Đăng ký phát âm của annettaangel

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
05/07/2012 GMOs [en] phát âm GMOs Của gemmelo
21/04/2012 alisée [fr] phát âm alisée Của Pat91