Thành viên:

antowalad

Đăng ký phát âm của antowalad

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
02/09/2017 monarca [es] phát âm monarca 1 bình chọn
30/08/2017 ceremonia [es] phát âm ceremonia 0 bình chọn
28/08/2017 vestido de fiesta [es] phát âm vestido de fiesta 0 bình chọn
28/08/2017 vestido de novia [es] phát âm vestido de novia 0 bình chọn
07/07/2017 mientras tanto [es] phát âm mientras tanto 2 bình chọn
07/07/2017 aristocracia [es] phát âm aristocracia 0 bình chọn
28/06/2017 El Telegrafo [es] phát âm El Telegrafo 0 bình chọn
28/06/2017 Paquito el Chocolatero [es] phát âm Paquito el Chocolatero 0 bình chọn
31/05/2017 breviario [es] phát âm breviario 0 bình chọn
05/04/2017 liberares [es] phát âm liberares 0 bình chọn
05/04/2017 liberes [es] phát âm liberes 0 bình chọn
05/04/2017 aliviarían [es] phát âm aliviarían 0 bình chọn
05/04/2017 aliviaríais [es] phát âm aliviaríais 0 bình chọn
05/04/2017 aliviaríamos [es] phát âm aliviaríamos 0 bình chọn
05/04/2017 aliviarías [es] phát âm aliviarías 0 bình chọn
05/04/2017 aliviaría [es] phát âm aliviaría 0 bình chọn
05/04/2017 aliviaren [es] phát âm aliviaren 0 bình chọn
05/04/2017 alivien [es] phát âm alivien 0 bình chọn
05/04/2017 aliviareis [es] phát âm aliviareis 0 bình chọn
05/04/2017 aliviéis [es] phát âm aliviéis 0 bình chọn
05/04/2017 aliviáremos [es] phát âm aliviáremos 0 bình chọn
05/04/2017 ampliadora [es] phát âm ampliadora 0 bình chọn
05/04/2017 aliviemos [es] phát âm aliviemos 0 bình chọn
05/04/2017 aliviares [es] phát âm aliviares 0 bình chọn
05/04/2017 alivies [es] phát âm alivies 0 bình chọn
05/04/2017 aliviare [es] phát âm aliviare 0 bình chọn
05/04/2017 libertarían [es] phát âm libertarían 0 bình chọn
05/04/2017 libertaríais [es] phát âm libertaríais 0 bình chọn
05/04/2017 libertaríamos [es] phát âm libertaríamos 0 bình chọn
05/04/2017 libertarías [es] phát âm libertarías 0 bình chọn