Thành viên:

apadane

Đăng ký phát âm của apadane

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
24/01/2019 yskäisen [fi] phát âm yskäisen Của CyberAngel
24/01/2019 aavistettua [fi] phát âm aavistettua Của CyberAngel
24/01/2019 aattopäivänä [fi] phát âm aattopäivänä Của CyberAngel
13/02/2014 وطن پرستى [fa] phát âm وطن پرستى Của faryfarfar
13/02/2014 عین الدوله [fa] phát âm عین الدوله Của faryfarfar
13/02/2014 مشروطه خواهان [fa] phát âm مشروطه خواهان Của faryfarfar
13/02/2014 مصاحفه [fa] phát âm مصاحفه Của faryfarfar
07/02/2014 hősiesség [hu] phát âm hősiesség Của vlarya
07/02/2014 előérzet [hu] phát âm előérzet Của vlarya
06/02/2014 cameretta [it] phát âm cameretta Của xenyower
05/02/2014 succosità [it] phát âm succosità Của antoniog
05/02/2014 riprendono [it] phát âm riprendono Của antoniog
05/02/2014 baroni [it] phát âm baroni Của antoniog
05/02/2014 rosai [it] phát âm rosai Của antoniog
05/02/2014 viaggiatori [it] phát âm viaggiatori Của antoniog
05/02/2014 microfoni [it] phát âm microfoni Của antoniog
05/02/2014 conquistati [it] phát âm conquistati Của antoniog
05/02/2014 rigori [it] phát âm rigori Của antoniog
05/02/2014 valutando [it] phát âm valutando Của antoniog
05/02/2014 squilibri [it] phát âm squilibri Của antoniog
05/02/2014 aggressivi [it] phát âm aggressivi Của antoniog
05/02/2014 contrastati [it] phát âm contrastati Của antoniog
05/02/2014 potevamo [it] phát âm potevamo Của antoniog
05/02/2014 sapevamo [it] phát âm sapevamo Của antoniog
05/02/2014 dovevamo [it] phát âm dovevamo Của antoniog
05/02/2014 trovavamo [it] phát âm trovavamo Của antoniog
05/02/2014 aggiudicato [it] phát âm aggiudicato Của antoniog
05/02/2014 metti [it] phát âm metti Của antoniog
05/02/2014 becchi [it] phát âm becchi Của xenyower
05/02/2014 metabolizzati [it] phát âm metabolizzati Của antoniog