Thành viên:

apadane

Đăng ký phát âm của apadane

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
04/02/2014 salendo [it] phát âm salendo Của Lilianuccia
04/02/2014 aggiudica [it] phát âm aggiudica Của Lilianuccia
04/02/2014 accorcia [it] phát âm accorcia Của Lilianuccia
04/02/2014 campionessa [it] phát âm campionessa Của Lilianuccia
04/02/2014 assicura [it] phát âm assicura Của Lilianuccia
04/02/2014 ritrovando [it] phát âm ritrovando Của Lilianuccia
04/02/2014 rabbiosa [it] phát âm rabbiosa Của Lilianuccia
04/02/2014 spiazza [it] phát âm spiazza Của Lilianuccia
04/02/2014 lanciata [it] phát âm lanciata Của Lilianuccia
04/02/2014 sventaglio [it] phát âm sventaglio Của Lilianuccia
04/02/2014 connazionale [it] phát âm connazionale Của Lilianuccia
04/02/2014 parigini [it] phát âm parigini Của Lilianuccia
04/02/2014 potenti [it] phát âm potenti Của Lilianuccia
04/02/2014 estraendo [it] phát âm estraendo Của Lilianuccia
04/02/2014 chiude [it] phát âm chiude Của Lilianuccia
04/02/2014 profondi [it] phát âm profondi Của Lilianuccia
04/02/2014 producendo [it] phát âm producendo Của Lilianuccia
04/02/2014 permettendo [it] phát âm permettendo Của Lilianuccia
04/02/2014 equilibrati [it] phát âm equilibrati Của Lilianuccia
04/02/2014 mancava [it] phát âm mancava Của Lilianuccia
04/02/2014 avvicina [it] phát âm avvicina Của Lilianuccia
04/02/2014 sfrutta [it] phát âm sfrutta Của Lilianuccia
04/02/2014 reagisce [it] phát âm reagisce Của Lilianuccia
04/02/2014 allunga [it] phát âm allunga Của Lilianuccia
04/02/2014 distanze [it] phát âm distanze Của Lilianuccia
04/02/2014 smorzata [it] phát âm smorzata Của Lilianuccia
04/02/2014 commette [it] phát âm commette Của Lilianuccia
04/02/2014 gratuiti [it] phát âm gratuiti Của Lilianuccia
04/02/2014 tennista [it] phát âm tennista Của Lilianuccia
04/02/2014 disputando [it] phát âm disputando Của Lilianuccia