Thành viên:

apadane

Đăng ký phát âm của apadane

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
04/02/2014 attributi [it] phát âm attributi Của Lilianuccia
04/02/2014 giovanissima [it] phát âm giovanissima Của Lilianuccia
04/02/2014 sventole [it] phát âm sventole Của Lilianuccia
04/02/2014 percentuali [it] phát âm percentuali Của Lilianuccia
04/02/2014 grandissima [it] phát âm grandissima Của Lilianuccia
04/02/2014 platee [it] phát âm platee Của Lilianuccia
04/02/2014 sprezzanti [it] phát âm sprezzanti Của Lilianuccia
04/02/2014 dovuta [it] phát âm dovuta Của Lilianuccia
04/02/2014 sistemati [it] phát âm sistemati Của Lilianuccia
04/02/2014 esaltando [it] phát âm esaltando Của Lilianuccia
04/02/2014 illudendo [it] phát âm illudendo Của Lilianuccia
04/02/2014 concessa [it] phát âm concessa Của Lilianuccia
04/02/2014 entusiasmanti [it] phát âm entusiasmanti Của Lilianuccia
04/02/2014 appassionati [it] phát âm appassionati Của Lilianuccia
04/02/2014 crederci [it] phát âm crederci Của daniele03
04/02/2014 basti [it] phát âm basti Của Lilianuccia
04/02/2014 inosservate [it] phát âm inosservate Của Lilianuccia
04/02/2014 intenditori [it] phát âm intenditori Của Lilianuccia
04/02/2014 discostano [it] phát âm discostano Của Lilianuccia
04/02/2014 australiani [it] phát âm australiani Của Lilianuccia
04/02/2014 riconcilia [it] phát âm riconcilia Của Lilianuccia
04/02/2014 pensavano [it] phát âm pensavano Của Lilianuccia
04/02/2014 massime [it] phát âm massime Của Lilianuccia
04/02/2014 grafici [it] phát âm grafici Của Lilianuccia
04/02/2014 simboli [it] phát âm simboli Của Lilianuccia
04/02/2014 valori [it] phát âm valori Của daniele03
04/02/2014 proponiamo [it] phát âm proponiamo Của Lilianuccia
04/02/2014 rappresentate [it] phát âm rappresentate Của Lilianuccia
04/02/2014 ricercati [it] phát âm ricercati Của Lilianuccia
04/02/2014 nutriti [it] phát âm nutriti Của Lilianuccia