Thành viên:

ariuccia

Biên tập viên Forvo

Đăng ký phát âm của ariuccia

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
21/10/2016 cure [ro] phát âm cure 0 bình chọn
21/10/2016 naturist [ro] phát âm naturist 0 bình chọn
21/10/2016 naturistă [ro] phát âm naturistă 0 bình chọn
21/10/2016 naturiste [ro] phát âm naturiste 0 bình chọn
21/10/2016 naturişti [ro] phát âm naturişti 0 bình chọn
21/10/2016 terapiile [ro] phát âm terapiile 0 bình chọn
21/10/2016 terapia [ro] phát âm terapia 0 bình chọn
21/10/2016 ciocolate [ro] phát âm ciocolate 0 bình chọn
21/10/2016 ciocolata [ro] phát âm ciocolata 0 bình chọn
21/10/2016 ciocolatele [ro] phát âm ciocolatele 0 bình chọn
21/10/2016 cacaua [ro] phát âm cacaua 0 bình chọn
21/10/2016 scorțişoară [ro] phát âm scorțişoară 0 bình chọn
21/10/2016 cuişoare [ro] phát âm cuişoare 0 bình chọn
21/10/2016 ghimbirul [ro] phát âm ghimbirul 0 bình chọn
21/10/2016 cuişoarele [ro] phát âm cuişoarele 0 bình chọn
21/10/2016 scorțişoara [ro] phát âm scorțişoara 0 bình chọn
21/10/2016 condimentul [ro] phát âm condimentul 0 bình chọn
21/10/2016 condimentele [ro] phát âm condimentele 0 bình chọn
21/10/2016 picante [ro] phát âm picante 0 bình chọn
21/10/2016 aripile [ro] phát âm aripile 0 bình chọn
21/10/2016 aripioare [ro] phát âm aripioare 0 bình chọn
21/10/2016 aripioara [ro] phát âm aripioara 0 bình chọn
21/10/2016 aripioarele [ro] phát âm aripioarele 0 bình chọn
21/10/2016 afiliat [ro] phát âm afiliat 0 bình chọn
21/10/2016 afiliați [ro] phát âm afiliați 0 bình chọn
21/10/2016 afiliate [ro] phát âm afiliate 0 bình chọn
21/10/2016 adaptoare [ro] phát âm adaptoare 0 bình chọn
21/10/2016 adaptorul [ro] phát âm adaptorul 0 bình chọn
21/10/2016 adaptoarele [ro] phát âm adaptoarele 0 bình chọn
21/10/2016 picanți [ro] phát âm picanți 0 bình chọn