Thành viên:

armannbern

Đăng ký phát âm của armannbern

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Bình chọn
08/04/2014
phát âm pera
pera [is] 0 bình chọn
08/04/2014
phát âm Eiríksstaðir
Eiríksstaðir [is] 0 bình chọn
08/04/2014
phát âm Geitafoss
Geitafoss [is] 0 bình chọn
08/04/2014
phát âm gaggalagú
gaggalagú [is] 0 bình chọn