Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Phát âm Thông tin
09/02/2009 centimètre [fr] phát âm centimètre Của gwen_bzh
18/12/2008 gendre [fr] phát âm gendre Của baudoin1
26/11/2008 Amélie [fr] phát âm Amélie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
25/11/2008 Anaïs [fr] phát âm Anaïs 0 bình chọn
16/11/2008 Le Creuset [fr] phát âm Le Creuset 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
13/11/2008 psychiatre [fr] phát âm psychiatre Của Arsene
10/11/2008 Wattwiller [fr] phát âm Wattwiller Của ClemyNX
10/11/2008 Contrex [fr] phát âm Contrex 0 bình chọn
10/11/2008 Plombières [fr] phát âm Plombières 0 bình chọn
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] phát âm Saint-Yorre 0 bình chọn
10/11/2008 Salvetat [fr] phát âm Salvetat 0 bình chọn
10/11/2008 Carola [fr] phát âm Carola Của ClemyNX
10/11/2008 Evian [fr] phát âm Evian 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2008 Volvic [fr] phát âm Volvic 0 bình chọn
10/11/2008 Vittel [fr] phát âm Vittel 0 bình chọn
10/11/2008 Quézac [fr] phát âm Quézac Của ClemyNX
10/11/2008 Perrier [fr] phát âm Perrier 0 bình chọn
10/11/2008 Badoit [fr] phát âm Badoit 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/11/2008 Hépar [fr] phát âm Hépar Của Kenji75018
09/11/2008 élection [fr] phát âm élection Của gwen_bzh
09/11/2008 candidat [fr] phát âm candidat 0 bình chọn
09/11/2008 député [fr] phát âm député 0 bình chọn
09/11/2008 sénateur [fr] phát âm sénateur 0 bình chọn
09/11/2008 président [fr] phát âm président 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 conseiller général [fr] phát âm conseiller général 0 bình chọn
09/11/2008 Urne [fr] phát âm Urne 0 bình chọn
09/11/2008 scrutin [fr] phát âm scrutin 0 bình chọn
09/11/2008 ballottage [fr] phát âm ballottage 0 bình chọn
09/11/2008 dépouillement [fr] phát âm dépouillement 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
09/11/2008 proportionnelle [fr] phát âm proportionnelle 0 bình chọn