Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
10/07/2009 Porte Maillot [fr] phát âm Porte Maillot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2009 traduire [fr] phát âm traduire 0 bình chọn
10/07/2009 Poincaré [fr] phát âm Poincaré 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2009 biologisme [fr] phát âm biologisme 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2009 andouille [fr] phát âm andouille 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2009 cadavre exquis [fr] phát âm cadavre exquis 0 bình chọn
10/07/2009 exaltation [fr] phát âm exaltation 0 bình chọn
10/07/2009 Huguenot [fr] phát âm Huguenot 1 bình chọn
10/07/2009 frangipane [fr] phát âm frangipane 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2009 Gilles Brassard [fr] phát âm Gilles Brassard 0 bình chọn
10/07/2009 Jurançon [fr] phát âm Jurançon -1 bình chọn
10/07/2009 heureux hasard [fr] phát âm heureux hasard 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2009 Le déjeuner sur l'herbe [fr] phát âm Le déjeuner sur l'herbe 4 bình chọn Phát âm tốt nhất
10/07/2009 pleurnichard [fr] phát âm pleurnichard 0 bình chọn
10/07/2009 menace [fr] phát âm menace 2 bình chọn
10/07/2009 Claude Crépeau [fr] phát âm Claude Crépeau 0 bình chọn
10/07/2009 Cathédrale Notre-Dame de Chartres [fr] phát âm Cathédrale Notre-Dame de Chartres 0 bình chọn
24/02/2009 Asnières [fr] phát âm Asnières 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 Chantons tous son avènement [fr] phát âm Chantons tous son avènement 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 guère [fr] phát âm guère 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 Sylvaner [fr] phát âm Sylvaner 0 bình chọn
07/12/2008 sourcils [fr] phát âm sourcils 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 je me présente [fr] phát âm je me présente 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 persan [fr] phát âm persan 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 regardent [fr] phát âm regardent 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 Sancerre [fr] phát âm Sancerre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 esprit d'escalier [fr] phát âm esprit d'escalier 0 bình chọn
07/12/2008 Parapluies de Cherbourg [fr] phát âm Parapluies de Cherbourg 0 bình chọn
07/12/2008 cadeau [fr] phát âm cadeau 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/12/2008 Qu'est-ce que [fr] phát âm Qu'est-ce que 8 bình chọn Phát âm tốt nhất