Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
07/11/2008 Éric Rohmer [fr] phát âm Éric Rohmer 0 bình chọn
07/11/2008 Agnès Varda [fr] phát âm Agnès Varda 0 bình chọn
07/11/2008 Jean-Jacques Annaud [fr] phát âm Jean-Jacques Annaud 0 bình chọn
07/11/2008 Abdellatif Kechiche [fr] phát âm Abdellatif Kechiche 0 bình chọn
07/11/2008 Catherine Breillat [fr] phát âm Catherine Breillat 0 bình chọn
07/11/2008 Jacques Rivette [fr] phát âm Jacques Rivette 0 bình chọn
07/11/2008 Louis Malle [fr] phát âm Louis Malle 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 François Ozon [fr] phát âm François Ozon 0 bình chọn
07/11/2008 Ariel Zeitoun [fr] phát âm Ariel Zeitoun 0 bình chọn
07/11/2008 Abel Gance [fr] phát âm Abel Gance 0 bình chọn
07/11/2008 Marguerite Duras [fr] phát âm Marguerite Duras 0 bình chọn
07/11/2008 Jérôme Savary [fr] phát âm Jérôme Savary 0 bình chọn
07/11/2008 Jean Cocteau [fr] phát âm Jean Cocteau 0 bình chọn
07/11/2008 Louis Leterrier [fr] phát âm Louis Leterrier 0 bình chọn
07/11/2008 Alain Resnais [fr] phát âm Alain Resnais 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Luc Besson [fr] phát âm Luc Besson 0 bình chọn
07/11/2008 Gérard Jugnot [fr] phát âm Gérard Jugnot 0 bình chọn
07/11/2008 René Clément [fr] phát âm René Clément 0 bình chọn
07/11/2008 Jean-Claude Carriere [fr] phát âm Jean-Claude Carriere 0 bình chọn
07/11/2008 Marcel Carné [fr] phát âm Marcel Carné 0 bình chọn
07/11/2008 Jean-Pierre Melville [fr] phát âm Jean-Pierre Melville 0 bình chọn
07/11/2008 Henri-Georges Clouzot [fr] phát âm Henri-Georges Clouzot 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Roland Joffé [fr] phát âm Roland Joffé 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
07/11/2008 Julien Duvivier [fr] phát âm Julien Duvivier 0 bình chọn
07/11/2008 Arnaud Desplechin [fr] phát âm Arnaud Desplechin 0 bình chọn
07/11/2008 Claude Lelouch [fr] phát âm Claude Lelouch 0 bình chọn
07/11/2008 Jean-Claude Van Damme [fr] phát âm Jean-Claude Van Damme -1 bình chọn
07/11/2008 Georges Méliès [fr] phát âm Georges Méliès 0 bình chọn
07/11/2008 Raymond Depardon [fr] phát âm Raymond Depardon 0 bình chọn
07/11/2008 Jean Becker [fr] phát âm Jean Becker 0 bình chọn