Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
27/11/2008 cuir [fr] phát âm cuir 0 bình chọn
27/11/2008 Bourget [fr] phát âm Bourget 0 bình chọn
27/11/2008 merisier [fr] phát âm merisier 0 bình chọn
27/11/2008 framboise [fr] phát âm framboise 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/11/2008 fougueux [fr] phát âm fougueux -1 bình chọn
27/11/2008 abyme [fr] phát âm abyme 0 bình chọn
27/11/2008 Rachelle [fr] phát âm Rachelle 0 bình chọn
27/11/2008 tartare [fr] phát âm tartare 0 bình chọn
27/11/2008 collier [fr] phát âm collier 1 bình chọn
27/11/2008 quel [fr] phát âm quel 0 bình chọn
27/11/2008 réciproque [fr] phát âm réciproque 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/11/2008 Anaïs [fr] phát âm Anaïs 0 bình chọn
27/11/2008 berceuse [fr] phát âm berceuse 0 bình chọn
27/11/2008 L'Occitane [fr] phát âm L'Occitane 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
27/11/2008 pendule [fr] phát âm pendule 0 bình chọn
27/11/2008 Amélie [fr] phát âm Amélie 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2008 Maubert-Mutualité [fr] phát âm Maubert-Mutualité 0 bình chọn
18/11/2008 marché [fr] phát âm marché 8 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2008 Œnone [fr] phát âm Œnone 0 bình chọn
18/11/2008 rencontrer [fr] phát âm rencontrer 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2008 croire [fr] phát âm croire 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
18/11/2008 gingembre [fr] phát âm gingembre 0 bình chọn
16/11/2008 Baccalauréat [fr] phát âm Baccalauréat 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2008 Le Creuset [fr] phát âm Le Creuset 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
16/11/2008 yquem [fr] phát âm yquem 0 bình chọn
16/11/2008 Chantal Goya [fr] phát âm Chantal Goya 0 bình chọn
13/11/2008 sochaux [fr] phát âm sochaux 0 bình chọn
10/11/2008 Plombières [fr] phát âm Plombières 0 bình chọn
10/11/2008 Saint-Yorre [fr] phát âm Saint-Yorre 0 bình chọn
10/11/2008 Contrex [fr] phát âm Contrex 0 bình chọn