Thành viên:

arnaud

Đăng ký phát âm của arnaud

Xem thông tin và từ của thành viên.
Ngày Từ Nghe Bình chọn
08/11/2008 Proust [fr] phát âm Proust -1 bình chọn
08/11/2008 malletier [fr] phát âm malletier 0 bình chọn
08/11/2008 guillemets [fr] phát âm guillemets 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 fève [fr] phát âm fève 0 bình chọn
08/11/2008 parfum [fr] phát âm parfum 6 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 patin [fr] phát âm patin 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 l'étranger [fr] phát âm l'étranger 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 Sarrebourg [fr] phát âm Sarrebourg 0 bình chọn
08/11/2008 Erik Satie [fr] phát âm Erik Satie 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 gauloises [fr] phát âm gauloises 0 bình chọn
08/11/2008 toujours [fr] phát âm toujours 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 étroite [fr] phát âm étroite 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 température [fr] phát âm température 3 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 déshydraté [fr] phát âm déshydraté 0 bình chọn
08/11/2008 maigre [fr] phát âm maigre 2 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 Arles [fr] phát âm Arles 0 bình chọn
08/11/2008 mélodies [fr] phát âm mélodies 0 bình chọn
08/11/2008 jolie [fr] phát âm jolie 0 bình chọn
08/11/2008 Viollet-le-Duc [fr] phát âm Viollet-le-Duc 0 bình chọn
08/11/2008 Thérèse de Lisieux [fr] phát âm Thérèse de Lisieux 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 Gisors [fr] phát âm Gisors 0 bình chọn
08/11/2008 Monod [fr] phát âm Monod 0 bình chọn
08/11/2008 mouclade [fr] phát âm mouclade 0 bình chọn
08/11/2008 Daniel Boulud [fr] phát âm Daniel Boulud 0 bình chọn
08/11/2008 Évian-les-Bains [fr] phát âm Évian-les-Bains 0 bình chọn
08/11/2008 Bougnat [fr] phát âm Bougnat 0 bình chọn
08/11/2008 André Gide [fr] phát âm André Gide 0 bình chọn
08/11/2008 boule de neige [fr] phát âm boule de neige 1 bình chọn Phát âm tốt nhất
08/11/2008 Berlioz [fr] phát âm Berlioz -1 bình chọn
08/11/2008 Avène [fr] phát âm Avène 1 bình chọn Phát âm tốt nhất